لیست قطعات پلیشر G838- قسمت باک :

 • 1- میله شیر
 • 2- مهره برنجی
 • 3- واشر لاستیکی 24×14
 • 4- باک
 • 5- شیر
 • 6- فنر شیر
 • 7- سر میله شیر
 • 8- واشر لاستیکی 24×5
 • 9- مهره و سر شلنگ
 • 10- شلنگ
 • 11- پیچ تخلیه
 • 12- واشر تخت 16 دور بزرگ
 • 13- واشر لاستیکی 16 دور بزرگ
 • 14- جای کابل زیری
 • 15- بست زیری باک
 • 16- واشر تخت 6
 • 17- واشر فنری 6
 • 18- پیچ شش گوش 25×6
 • 19- شیر تخلیه
لیست قطعات پلیشر G838- قسمت باک
 

لیست قطعات پلیشر G838- قسمت دستگیره:

 • 1- میله دستگیره
 • 2- سردسته
 • 13و3- پوسته دستگیره
 • 4- دسته کلید
 • 5- پیچ استوانه 20×5
 • 7- بست کابل
 • 8- پیچ خودکار 4/3×8
 • 9- محافظ کابل دنباله دار
 • 10- میکروویچ
 • 11- پیچ استوانه 25×4 و واشر تخت کائوچویی
 • 12- پیچ آلن سرتخت 40×6
 • 14- پیچ آلن سرتخت 50×6
 • 16- محافظ کابل تفلونی
 • 17- جای کابل بالا
 • 18- بست بالای باک
 • 19- دسته بلند
 • 20- مهره قفلی 8
 • 21- کشویی قفل کن دسته
 • 22- پیچ فلکه ای 10
 • 23- پیچ شش گوش 30×8
 • 24- سینی برس
 • 25- بست دوشاخه ای
 • 26- تسمه واسطه
 • 27- شفت بست دوشاخه ای
 • 29و28- خار فنری شفت 10
 • 30- چرخ 10
 • 31- بوش 57 میل
 • 32 – شفت چرخ
لیست قطعات پلیشر G838- قسمت دستگیره
 

لیست قطعات پلیشر G838- قسمت موتور و گیربکس:

 • 1- الکترو موتور
 • 2- واشر تخت
 • 3- دنده سر موتور
 • 4- واشر تخت 5
 • 5- واشر فنری 6
 • 6- پیچ استوانه 20×5
 • 7- پیچ دوسر رزوه 6
 • 8- واشر ویکتوری موتور
 • 9- سر شلنگ زانویی
 • 10- سینی برس
 • 11- دنده با شفت خروجی
 • 12- بلبرینگ 6003
 • 13- خار فنری 32 داخلی
 • 14- بلبرینگ 6002
 • 15- کاسه نمد 7×15×32
 • 16- دنده واسطه
 • 17- بلبرینگ سوزنی BHA57
 • 18- شفت دنده واسطه
 • 19- واشر ویکتوری گیربکس
 • 20- پوسته گیربکس
 • 21- واشر تخت 6
 • 22- واشر فنری 6
 • 23- مهره 6
 • 24- خار فنری 15 شفت
 • 25- سه نظام چدنی گیربکس
 • 26- واشر تخت 12 دوربزرگ
 • 27- مهره 12
 • 28- پیچ سرتخت چهارسو 1ً×10
 • 29 – سه نظام آلومینیومی
 • 30- برس زبر
 • 31- برس نرم
لیست قطعات پلیشر G838- قسمت موتور و گیربکس