لیست نمایندگان خدمات پس از فروش استان گیلان به شرح ذیل میباشد:

بندرانزلی :
نام و نام خانوادگی : الماسی
تلفن :44441863-013
تلفن همراه :09113811270
آدرس : بندرانزلی- غازیان- میدان گمرک-خیابان رمضانی- جنب بیمه توسعه- شرکت الماس نشان فردا- کد پستی 4315673811

آستانه اشرفیه : 
نام و نام خانوادگی : مصطفی جهان بین
تلفن : 42132555-013
تلفن همراه :09111436080
آدرس : آستانه اشرفیه - خیابان دکتردشتستانی - پشت چاپخانه فلاح - خدمات فنی جهان بین - کد پستی 4441817919

رشت :
نام و نام خانوادگی : حمیدرضا رسولی
تلفن :13223654-13220188-013
تلفن همراه : 09113314960
آدرس : رشت - حد فاصل میدان پل عراق به فرهنگ - نبش کوچه آموخته - فروشگاه وخدمات فنی دقیق -  کد پستی 4184846989

رودسر :
نام و نام خانوادگی : سید غیاث غیاثی
تلفن : 42624576-013
تلفن همراه : 09111441832
آدرس :  رودسر -خیابان انقلاب - محوطه منبع آب - خدمات پس از فروش پارس خزر -  کد پستی 4481813318

صومعه سرا :
نام و نام خانوادگی : عیسی بالایی زاده
تلفن :44337818-44337730-013
تلفن همراه : 09111849648
آدرس : صومعه سرا - خیابان برشنورد - کوی حسین پناه - تعمیرات لوازم خانگی بالایی شعبه 2  - کد پستی 4361734386