لیست نمایندگان خدمات پس از فروش استان کردستان به شرح ذیل میباشد:

بانه :
نام و نام خانوادگی : احمد حیدری
تلفن : 34265562-087
تلفن همراه : 09188744346
آدرس : بانه - خیابان کمربندی یک - پایین ترازچهارراه ثبت احوال - خدمات فنی حیدری

سقز :
نام و نام خانوادگی : شهرام صالحی
تلفن : 43224318-087
تلفن همراه : 09353302592
آدرس : سقز - خیابان امام - روبروی بازاربالا - خدمات فنی ژینا 

سنندج:
نام و نام خانوادگی : عزیزالله جهانگیری
تلفن :33236518-33157777-087
تلفن همراه : 09181701151
آدرس : سنندج - خیابان فردوسی - روبروی مسجد ولی - خدمات فنی پارس - کدپستی: 6616745364

قروه :
نام ونام خانوادگی : حسین اسفندیاری
تلفن :  35227911-087
تلفن همراه : 09183707834
آدرس :