لیست نمایندگان خدمات پس از فروش استان قزوین به شرح ذیل میباشد:

قزوین :
نام و نام خانوادگی : یحیی هوشمند
تلفن : 33231932-028
تلفن همراه :09125827894
آدرس : قزوین - خیابان طالقانی - جنب سینما ارشاد - تعمیرگاه هوشمند  کد پستی3418644688

تاکستان :
نام و نام خانوادگی : ایرج رحمانی 
تلفن : 35238094-028
تلفن همراه : 09396450013
آدرس : تاکستان - خیابان امام موسی صدر - نبش کوچه شهید منصور- خدمات فنی الکترویدک - کد پستی 3481967937