لیست نمایندگان خدمات پس از فروش استان کرمانشاه به شرح ذیل میباشد :

کرمانشاه :
نام و نام خانوادگی : آرش زنگویی پور
تلفن : 37296707-37272900-083
تلفن همراه :09188580105
آدرس : کرمانشاه - خیابان هلال احمر - نبش کوچه بروجرد- تعمیرگاه سهیل - کد پستی :6713973957

جوانرود :
نام و نام خانوادگی : صالح رضایی نژاد
تلفن : 46233043-083
تلفن همراه : 09188885043
آدرس : جوانرود - میدان بسیج - خیابان همزه - روبروی بانک رفاه کارگران - خدمات فنی رضایی - کدپستی: 6798174355

صحنه :
نام و نام خانوادگی : چراغعلی پیرسرابی 
تلفن : 48323862-083
تلفن همراه : 09183381069
آدرس : صحنه - خیابان شهید رستمی - خدمات فنی کامران -  پلاک 94- کدپستی 6746139643