لیست نمایندگان خدمات پس از فروش استان لرستان به شرح ذیل میباشد :

خرم آباد :
نام و نام خانوادگی :  عبدالرضا افشاریان
تلفن : 33305329-33321370-066
تلفن همراه :09163694363
آدرس : خرم آباد - خیابان حافظ - پلاک 409 - خدمات فنی افشار -  کد پستی :6813833474