لیست نمایندگان خدمات پس از فروش استان مرکزی به شرح ذیل میباشد :

اراک :
نام و نام خانوادگی : محسن شمس
تلفن : 34451053-086
تلفن همراه : 09189614479
آدرس:  اراک - تقاطع خیابان مشهد و ادبجو - سیم پیچی شمس - کدپستی 3814718717