لیست نمایندگان خدمات پس از فروش استان البرز به شرح ذیل میباشد :

کرج :
نام و نام خانوادگی : محمد علی فهیمی نیا
تلفن : 32222344-32222962-026
نلفن همراه : 09356649429
آدرس : میدان توحید - خیابان آبان - خیابان هدایت - پلاک 18 تعمیرگاه نیک - کدپستی 3134947178