لیست نمایندگان خدمات پس از فروش استان گلستان به شرح ذیل میباشد :

آزاد شهر :
نام و نام خانوادگی : علیرضا بداغ آبادی
تلفن : 35721126-017
تلفن همراه : 09113728657
آدرس : آزادشهر - خیابان شهید بهشتی - بهشت 8 - داخل کوچه - تعمیرات لوازم خانگی پارس - کد پستی4961764554

بندر ترکمن :
نام و نام خانوادگی : محمد تقی باهنر
تلفن : 34422525-017
تلفن همراه : 09113731399
آدرس :  بندر ترکمن - میدان امام - خیابان دکتر بهشتی- ساختمان اسلامی - پلاک584 خمات فنی مهدیه - کد پستی 4891855714

گرگان :
نام و نام خانوادگی : عباسعلی آقایان
تلفن : 32227037 - 32232228-017
تلفن همراه : 09113753353
آدرس : گرگان - 15 متری مهرآئین - لوازم برقی امین -  کدپستی4913713513

گنبدکاووس :
نام و نام خانوادگی : علیرضا شریفی
تلفن : 33294406-017
تلفن همراه : 09119743765
آدرس : گنبد کاووس- شهداء غربی- سه راه نامجو- پلاک 473-خدمات فنی و مهندسی شریفی - کدپستی4971954338