لیست نمایندگان خدمات پس از فروش استان قم به شرح ذیل میباشد :

قم :
نام و نام خانوادگی : مهدی پورنیا
تلفن : 52221317 - 52221363 - 025
تلفن همراه : 09122537882
آدرس : قم - سی متری کیوانفر - بین کوچه 2 و 4 روبروی بانک ملی پلاک 757 -  کدپستی : 3719657433