لیست نمایندگان خدمات پس از فروش استان سمنان به شرح ذیل میباشد :

سمنان :
نام و نام خانوادگی : مجتبی اتوکش 
تلفن : 33350167 - 33322519 - 023
تلفن همراه : 09128313950
آدرس : بلوارقائم - نبش بلواردانشجو - فروشگاه مرکزی لوازم تجهیزات و ماشینهای اداری سمنان - کدپستی3519618959

گرمسار :
نام و نام خانوادگی : محمد پوردهقان
تلفن : 34227112-023
تلفن همراه : 09122312753
آدرس :  گرمسار - انتهای سیادت - خیابان 17شهریور - روبروی مهمانسرای دانشگاه - تعمیرگاه لوازم خانگی پوردهقان پلاک119 - کدپستی 1581677556