لیست نمایندگان خدمات پس از فروش استان خراسان شمالی به شرح ذیل میباشد :

بجنورد :
نام و نام خانوادگی : حسین پهلوان
تلفن : 32241274 - 32225951 - 058
تلفن همراه : 09151861667
آدرس : بجنورد - چهارراه خوش - جنب بانک صادرات - کوجه شهید صابریان - پ 18 - تعمیرگاه پارس  -  کد پستی 9417648716

شیروان :
نام و نام خانوادگی : اسماعیل کشوری
تلفن : 36233020 - 36229776 - 058
نلفن همراه : 09153864814
آدرس :  شیروان - خیابان سلمان فارسی - نبش سلمان فارسی 17 -  خدمات فنی مسعود