لیست نمایندگان خدمات پس از فروش استان بوشهر به شرح ذیل میباشد :

بوشهر :
نام و نام خانوادگی : صاحب جمعی 
تلفن : 33535466 - 33560886 - 077
تلفن همراه : 09352470415
آدرس : بوشهر - روبروی استانداری - خیابان بعثت - پلاک 40  - کدپستی :7514964381