لیست نمایندگان خدمات پس از فروش استان کرمان به شرح ذیل میباشد :

شهربابک :
نام و نام خانوادگی : علی محمد هاوشکی
تلفن : 34113494 - 34123699 - 034
تلفن همراه : 09131925418
آدرس : شهر بابک - خیابان آیت اله خامنه ای - تعمیرگاه برقی جهان تکنیک -  کد پستی 7751934566

کرمان :
نام و نام خانوادگی : فرهاد خیاط زاده
تلفن : 32822462 - 034
تلفن همراه : 09301438600
آدرس : کرمان -بلوار جمهوری - بلواررضوان سیزده - انتهای کوچه - تعمیرگاه خیاط زاده