درخواست نمایندگی

مشخصات فردی : 
کد ملی :   
نام : 
نام خانوادگی : 
نام پدر : 
شماره شناسنامه : 
آدرس محل سکونت : 
   
نحوه آشنایی با ما : 
استان علاقمند به همکاری : 
نام شرکت / فروشگاه : 
شماره ثبت / جواز کسب : 
موضوع فعالیت شرکت / فروشگاه : 
آدرس فروشگاه: 
کد پستی : 
تلفن : 
فکس : 
نوع مالکیت : 
دارای انبار:   
مساحت فروشگاه :              متر مربع
مساحت انبار :                   متر مربع
فروش سالیانه آن شرکت / فروشگاه در حال حاضر چه میزان می باشد ؟
پیش بینی می کنید سالانه چه میزان از محصولات این شرکت فروش داشته باشید ؟
آیا تاکنون این محصولات را از شرکت دیگری خریداری نموده اید ؟  بلیخیر   نام شرکت :
دارای نمایندگی چه شرکت های دیگری هستید ؟
شماره تلفن همراه : 
شماره تلفن ثابت : 
آدرس پست الکترونیک : 
   
صحت مطالب فوق را تایید می نمایم و آگاه هستم که تکمیل این فرم به منزله ایجاد هیچ گونه تعهدی از جانب شرکت آذرجارو نبوده ، وشرکت مجاز است پس از بررسی نسبت به قبول یا رد درخواست اعطای نمایندگی اقدام نماید .