**دومل اسلوونی(Domel)
معروف به موتورهای آاگ (AEG) که روی محصولات آاگ مورد استفاده قرار میگیرد. موتورهای مکنده جاروهای شرکت تولیدی و صنعتی آذرجارو نیز از این کارخانه معتبر میباشند.

**آمر ایتالیا(Amer)
موتور مورد استفاده در اسکرابرهای شارژی شرکت تولیدی و صنعتی آذرجارو از این کارخانه می باشد . لازم به ذکر است ولتاژ کاری موتورهای آمر 24 ولت می باشد .

**الکتروژن
شوشاینرهای تولیدی شرکت تولیدی و صنعتی  آذرجارو از موتورهای استاندارد الکتروژن بهره می برند .

**موتوژن
موتور استفاده شده در پلیشرهای تولیدی شرکت تولیدی و صنعتی آذرجارو از موتورهای استاندارد شرکت موتوژن می باشد.

**آرین صنعت
نیروی محرک اسکرابر های کابلی شرکت تولیدی و صنعتی آذرجارو از موتورهای استاندارد شرکت آرین صنعت بهره می برد.